Nader tot U? meer moderne devoties. Essays

Nader tot U? is een publieke biecht van 14 mannen en vrouwen over de plaats van religie in hun dagelijks leven. Afkomstig uit verschillende religieuze tradities, schrijven zij frank en vrij over hun geloof. Voor allen – gelovigen en afvalligen, twijfelaars en bekeerlingen – blijkt het verlangen naar een zinvol bestaan onuitroeibaar. De aloude vragen hebben niets aan actualiteit ingeboet: waartoe zijn we op aarde en welke wereld willen we? Maar de religieuze en levensbeschouwelijke variëteit aan antwoorden is groter dan ooit. Geloven is voor geen van de auteurs een statische invuloefening, maar een doorgaande zoektocht naar betekenis. Religieuze inspiratie en flexibiliteit zijn hun richtingwijzers voor de toekomst. Net als in het onder dezelfde redactie verschenen boek Moderne devoties – Vrouwen over geloven gaat het hier om de gedaanteverandering van God en geloof in onze Nederlandse samenleving: op weg naar het einde of nader tot U?

Essays. Coproductie met Manuela Kalsky en Ida Overdijk. 2007. Atlas Contact uitgeverij

Scroll naar boven