inez van der spek

Het schrijvershuisje achter in de tuin - Inez van der Spek

Inez van der Spek onderzoekt, schrijft en publiceert  over samenleving en religie, hedendaagse kunst & literatuur, populaire cultuur en cultuurfilosofie. Als kind woonde ze enige jaren in Australië. Sindsdien is ze gefascineerd door het eigene van vreemde culturen en het vreemde van haar eigen cultuur.

Ze studeerde theologie in Nijmegen en was resident artist in Banff, Canada. Bij cultuur- en genderstudies in Utrecht promoveerde Inez op een interdisciplinair onderzoek naar mens- en godsbeelden in de sciencefiction van James Tiptree Jr (Alice Sheldon-Bradley); als onderzoeker en docent werkte ze aan verschillende universiteiten en aan het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving. Als performer en schrijver werkte ze met kunstenaar Sylvia Grevel in het culturele project Rouwarbeid: geen koud kunstje. Ook ontwierp ze lessen levensbeschouwing voor Hemel en Aarde.

Inez heeft een eigen bureau voor boekredactie om andere denkers en scheppers te ondersteunen hun Nederlandse of Engelse boeken en proefschriften toegankelijker en meer to the point maken. Haar drijfveer bij alles is een nieuw licht te werpen op wat van waarde is. Voor het huisje achter in de tuin een hele eer haar regelmatig te hebben mogen ontvangen en zelfs vermeld te staan in een dankwoord.

Momenteel werkt ze aan een boek over bouwen en wonen in de eerste drie naoorlogse decennia. Uitgangspunt hierbij zijn de vele huizen waarin ze zelf heeft gewoond.

MEER WETEN?

Bel voor je wensen en de mogelijkheden +31 575 442 885 of +31 6 479 263 72 of mail naar info@hethuisjeachterindetuin.nl

Scroll naar boven