De gelukkige school. Hoe Iederwijs opnieuw het onderwijs wilde uitvinden

In 2002 kreeg Nederland een nieuwe particuliere school die al snel de koppen van alle kranten haalde. Op Iederwijs konden kinderen namelijk zelf kiezen wat, wanneer en hoe ze wilden leren. Nog nooit had de Onderwijsinspectie zo’n radicaal onderwijsconcept voor basis-en voortgezet onderwijs gezien. Nooit eerder betaalden bedrijven salarissen van leerkrachten uit sympathie voor een onderwijsconcept.
Uit het hele land stroomden belangstellende ouders en onderwijsvernieuwers toe. Als paddenstoelen schoten de Iederwijs-scholen overal uit de grond. Maar politiek Den Haag besloot de vrijheid van de Iederwijs-scholen aan banden te leggen, onder meer door de Leerplichtwet te wijzigen. De Onderwijsinspectie kreeg de opdracht de ‘veredelde speeltuinen’, waar kinderen volgens critici niks zouden leren, in het gareel te laten lopen. Ruim tien jaar duurde het gevecht om het bestaan van Iederwijs. Moegestreden door groeiende overheidsbemoeienis en rechtszaken, een steeds kritischer media, afhakende ouders en financiers moesten de scholen uiteindelijk stoppen of verdergaan onder een andere naam.
De Gelukkige School is de reconstructie van een 21ste eeuwse strijd om de grondwettelijke vrijheid van onderwijs. Astrid Schutte vertelt het verhaal van drie leerkrachten en één zakenvrouw die vochten voor het ideaal van een school waar het kind écht centraal staat. Oud-leerlingen laat ze terugblikken op de school en de rol die deze speelde in hun verdere leven.

2018. Uitgeverij SWP. (Uitverkocht, nog voor € 17,50 + portokosten te bestellen via de website: astridschutte.com)

Scroll naar boven